فرورفتگی آلت تناسلی کودک 10 ماهه

یکشنبه, نوامبر 28th, 2010

با سلام ، کودک 10 ماهه ام ، در سن 3 ماهگی ختنه شد به روش حلقه ، قبل از ختنه، آلت تناسلی وی حالت طبیعی داشت اما بعد از ختنه و برداشته شدن پوست اضافی ، آلت تناسلی وی حالت فرورفته پیدا کرده و برای تمیز کردن آن مجبورم دو ...