درمان پریود های نامنظم

15 Jul 2011 – 6:55 ب.ظ
سلام

من به دلیل پریدهای نامنظم بعد از اتمام دوره پریدم دقیقاً نمی دانم چند روز بعد احتمالاٌ کمتر از 1 هفته 4 عدد قرص ال دی به طور خودسرانه خوردم و من1 تیر پرید شده بودم و بعد از 7 روز پاک شدم و مجدداً18 تیر تا امروز خونریزی من قطع نشده و من این کار را بدون اطلاع به مادرم و به علت منظم کردن پرید این قرص را اسفاده کردم و درضمن یادآوری کنم بنده مجردم برای حل مشکل قطع خونریزی ام چه باید بکنم

برچسب:

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/00000000000.jpg

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/54545454544.jpg

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/545456465.jpg

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/54545455.jpg

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/7878787.jpg

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/4545454.jpg

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/997545.jpg

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/454545.jpg

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/47575.jpg

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/45454.jpg

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/02154.jpg

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1803.gif

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1794.gif

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1788.gif

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1743.gif

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1424.gif

نظرات برای این مطلب غیر فعال شده است .