خلط خونی (hemoptysis) – مجموعه علل

02 Nov 2010 – 9:27 ب.ظ
هموپتزی کاذب:

خونریزی دستگاه گوارش فوقانی
ضایعات راه تنفسی فوقانی : سرطان حلق دهانی
: سرطان حنجره یا سایر ضایعات حنجره
: خون دماغ
: خونریزی لثه
: تلانژکتازی های خونریزی دهنده ارثی

seratia marcesens infection

هموپتزی با منشاء تراشه و برونش:
تراکئو برونشیت
کارسینوم برونکوژنیک
برونشیکتازی
آدنوم برونش
وجود جسم خارجی
سرطانهای متاستاتیک داخل برونش
ترومای برونش
فیبروز کیستیک
آمیلوئیدوز
broncholithiasis

هموپتزی با منشاء پارنشیم ریه:

پنومونیت
بیماریهای گرانواوماتوز ریه
آبسه ریه
له شدگی ریه
سندرم گود پاسچر
هموسیدروز ریوی بی دلیل
گرانولوماتوز وگنر
بیماری هیداتید
sequestration
الودگی انگلی
آندومتریوز ریوی
سرطان

اختلالات قلبی عروقی:

ترومبوآمبولی ریه
ادم ریه
تنگی میترال
آنوریسم آئورت
فشار بالای اولیه ریه
بیماری eisenmenger
واسکولیت ریوی ( بهجت )
بیماریهای انسدادی ورید های ریوی

اختلالات خونی:

کواگولوپاتی ها: مادرزادی – اکتسابی ( مصرف ضد انعقاد ها)
پلاکت پائین

برچسب:

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/00000000000.jpg

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/54545454544.jpg

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/545456465.jpg

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/54545455.jpg

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/7878787.jpg

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/4545454.jpg

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/997545.jpg

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/454545.jpg

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/47575.jpg

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/45454.jpg

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/02154.jpg

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1803.gif

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1794.gif

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1788.gif

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1743.gif

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1424.gif

نظرات برای این مطلب غیر فعال شده است .