نگاه کردن به ماه زن باردار و ماه گرفتگی جنین!

06 May 2011 – 6:55 ق.ظ
اواخر بارداري‌ام هستم. موضوعي خيلي نگرانم مي‌کند و آن مساله ماه‌گرفتگي است که در صورت بعضي از بچه‌ها ديده مي‌شود که تفاسير مختلفي در مورد اين مساله هست. مي‌گويند اگر خانم‌هاي باردار به ماه نگاه کنند در صورت بچه، ماه گرفتگي ايجاد مي‌شود. علت اصلي اين عارضه چيست؟

برچسب:

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/00000000000.jpg

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/54545454544.jpg

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/545456465.jpg

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/54545455.jpg

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/7878787.jpg

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/4545454.jpg

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/997545.jpg

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/454545.jpg

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/47575.jpg

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/45454.jpg

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/02154.jpg

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1803.gif

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1794.gif

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1788.gif

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1743.gif

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1424.gif

نظرات برای این مطلب غیر فعال شده است .