مصرف قرص اورژانسي و خونريزي

18 Mar 2011 – 11:24 ق.ظ
سلام خدمت اساتيد ارجمند.
مصرف قرص اچ دي اور‍ژانسي تا چه حد دوران ماهيانه رو تغيير ميذهد ؟
نزذيكي در روز اخر بريود انجام شد و بعد از يك ساعت يك قرص اچدي و بعد دوازده ساعت يك قرص ديگه به دستور داروخانه مصرف شد. بعد از چهار رورزنامزدم دوباره دچار خونريزي شد. البته يكبار فقط اب كرم رنگي ولي دفعه دوم خون لخته مانند. هنوز هم نميدونيم اين دوران بريود ايشون هست يا نه. در كل امكان قاعدگي با سه چهار روز فاصله بين عادت ها وجود داره؟ و اگر بريود باشد به چه دليلي هست ؟ ايا نشانه حامله نشدن مي تونه باشه ؟
اين قرصها چه عوارض ديگري مي تونه داشته باشه در همين دوره؟

برچسب:

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/00000000000.jpg

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/54545454544.jpg

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/545456465.jpg

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/54545455.jpg

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/7878787.jpg

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/4545454.jpg

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/997545.jpg

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/454545.jpg

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/47575.jpg

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/45454.jpg

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/02154.jpg

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1803.gif

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1794.gif

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1788.gif

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1743.gif

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1424.gif

نظرات برای این مطلب غیر فعال شده است .